ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ดำเนินการ Big Cleaning Day

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ  Big  Cleaning Day ณ  บริเวณโดยรอบอาคาร อบต.ภูหลวง  และอาคารสำนักงาน อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-08-2016 13:10:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology