ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปะชุมสภา อบต.ภูหลวง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

วันที่  8  สิงหาคม  2559  สภา อบต.ภูหลวง  ได้ประชุมสภา อบต.ภูหลวง  เพื่อพิจารณาร่่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวาระที่  1  ขั้นการรับหลักการ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ โดยเอกฉันท์Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-08-2016 14:34:09


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology