ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลูกป่าวันแม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5

วันที่  10  สิงหาคม  2559  คณะผู้บริหาร  และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมปลูกป่าวันแม่  กับ สำนักงานพัฒนาภาค  5  ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 10-08-2016 11:53:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology