ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงดำเนินการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2559

วันที่  11  สิงหาคม  2559   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลุมเงิน  จัดโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  ประจำปี 2559 ณ  บริเวณเขาจมูกแขก  หมู่ที่ 5  ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-08-2016 13:01:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology