ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/59

วันที่ 15  สิงหาคม  2559   สภา อบต.ภูหลวง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  ในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่  3 ขั้นลงมติType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-08-2016 16:24:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology