ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองส่งเสริมการเกษตร รับลงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559

กองส่งเสริมการเกษตร  นำโดย  นายสุวิทย์  ทับลา  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  แจ้งให้เกษตรกรตำบลภูหลวง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ประจำปี  2559  โดยออกรับขึ้นทะเบียนทุกหมู่บ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-08-2016 09:20:07


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology