ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้านฯ

กองช่าง  อบต.ภูหลวง  ออกซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่  9 และบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่  3Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-08-2016 09:28:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology