ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงานฯ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2557  อบต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.พัทลุง  เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.ภูหลวง เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯype Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2015 11:52:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology