ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ออกตรวจสระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 7

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  และนายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ออกตรวจสภาพระน้ำ บ้านหนองกก หมู่ที่  7 เพื่อเตรียมรับและหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-08-2016 14:23:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology