ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นายก,ปลัด ออกสำรวจพื้นที่ขุดลอกเขาเทพบุตรฯ

วันที่  1 กันยายน  2559   นายมนตรี  กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  และนายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ออกสำรวจพื้นที่ขุดลอกเขาเทพบุตร กับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 (ค่าย ช.พัฒนา)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-09-2016 13:04:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology