ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมประจำเดือนพนักงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง  ประจำเดือน ตุลาคม  2559  ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นของปีงบปผระมาณ 2560  เพื่อสรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-10-2016 12:26:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology