ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศึกษาดูงานการจัดการขยะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่  20  ตุลาคม  2559 นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน , อสม. ต.ภูหลวง  ศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะครบวงจร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-10-2016 16:03:58


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology