ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้จัดทำโครงการให้ความรุ้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนและสถานประกอบการ  ณ  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนสามัคคี  หมู่ 10 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึง ผลความเสียหายจากการเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถช่วยเหลือตนเอง  และผู้อื่น  เมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นใกล้ตัวได้  นอกจากนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในสถานศึกษา ได้ทราบว่างานป้องกันฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  มีความตระหนักถึงภัยพิบัติ และห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2015 13:28:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology