ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

5ส กองช่าง

วันที่  17 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง  อบต.ภูหลง ทำกิจกรรม 5ส ตามนโยบายโคราช เมืองสะอาดType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-11-2016 09:55:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology