ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองคลังออกสำรวจภาษี ปี 2560

กองคลัง อบต.ภูหลวง ออกสำรวจภาษีโรงเรือน/ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-11-2016 13:24:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology