ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่  22  พฤศจิกายน  2559  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-11-2016 13:41:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology