ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ภูหลวงคัพ) ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ) ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านหลุมเงิน  ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2015 13:45:00


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology