ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารฯ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  หอประชุมอำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-12-2016 09:48:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology