ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปี 2560

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ภูหลวง  จัดทำโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จึงจัดให้มีการจัดอบรมทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. เกี่ยวกับการป้องกันภัยบนท้องถนนและแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-12-2016 16:03:30


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology