ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศึกษาดุงานการบริหารจัดการขยะฯ ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2558

อัพเดทเมื่อ : 11-02-2015 11:28:33


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology