ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ภูหลวง จัดทำโครงการตั้งจุดบริการประาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-01-2017 13:23:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology