ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมประจำเดือนพนักงาน,พนักงานจ้าง อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-01-2017 13:33:43


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology