ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

วันที่  14  มกราคม  2559 กองการศึกษาฯ อบต.ภูหลวง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรจะำปี 2560 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-01-2017 15:12:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology