ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควันในตำบลภูหลวง

งานป้องกันฯ ร่วมกับงานสาธารณสุข อบต.ภูหลวง  ออกพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดของโรคไข้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-01-2017 13:52:01


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology