ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นายกฯ ศึกษาดุงานการจัดตังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มกราคม 2560 นายกฯ ศึกษาดูงานการจัดตั้งศุนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ต.อรพิมพ์  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2017 11:47:12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology