ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศึกษาดุงานการบริหารจัดการขยะฯ ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารศุูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะฯ   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  ณ  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-02-2015 12:01:50


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology