ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควันฯ หมู่1,8

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานป้องกันฯ ออกพ่นหมอกควันตามแผนปฏิบัติงาน โดยรอบนี้ออกพ่นหมู่ 1 และหมู่ 8 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2017 11:51:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology