ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างซ่อมหอกระจายข่าว

กองช่าง อบต.ภูหลวง ออกซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2017 11:52:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology