ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ครูผู้ดูแลเด็กฯ สอนเด็กคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3 ศูนยน์ ของ อบต.ภูหลวง สอนเด็ก ๆ คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-02-2017 14:50:39


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology