ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะฯ

วันที่  7 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านหนองโจด  อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-03-2017 13:05:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology