ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ภูหลวง ถวายน้ำปานะ

คณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.ภูหลวง  ถวายน้ำปานะงานปริวาสกรรม  ณ  วัดปอแดง  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2558Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 12-02-2015 15:05:09


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology