ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นายอำเภอปักธงชัย ออกตรวจการสูบน้ำบ้านหนองกก หมู่ 7

นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอปักธงชัย ออกตรวจการสูบน้ำเข้าสระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 7ype Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-03-2017 15:17:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology