ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ ส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ออกส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในเขตตำบลภูหลวง ที่เดือดร้อนไม่มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคype Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-03-2017 15:23:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology