ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ เตรียมสถานที่เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ในถนนสาย 304 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-04-2017 14:39:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology