ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการ อบต.สัญจรเคลื่อนที่ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดโครงการ อบต.สัญจรเคลื่อนที่ ประจำปี 2558  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมโครงการเพื่อสอบถามถึงปัญหา/โครงการต่าง  ๆ  ที่จะบรรจุในแผนฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-03-2015 09:50:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology