ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

งานสาธารณสุข อบต.ภูหลวง จัดฝึกอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-04-2017 16:07:20


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology