ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่าง,งานป้องกันออกสำรวจบ้านพังฯ

กองช่าง และงานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง  ออกสำรวจเหตุบ้านพัง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน เนื่องจากเหตุวาตภัย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-04-2017 15:51:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology