ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัยฯ

นายมนตรี   กรกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง มอบอุปกรณ์ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ 5Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-04-2017 13:24:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology