ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2560 อบต.ภูหลวง ดำนเินการออกพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะ และการชี้แจงตามแนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติด" ณ บ้านหลุมหิน หมู่ที่ 6 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-06-2017 14:06:57


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology