ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย  ซึ่งท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย  ได้จัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี  2558  โดยมีเทศบาลเมืองเมืองปักเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมที่จัดก็เป็นการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างแต่ละ อปท.ในท้องถิ่นปักธงชัยCoolType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-03-2015 12:07:30


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology