ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 อบต.ภูหลวง ดำเนินการออกพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะ และการชี้แจงตามแนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติด" ณ บ้านหนองกก หมู่ที่ 7Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-06-2017 16:10:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology