ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกฯ , ปลัด ร่่วมกับ รพ.สต.หนองนกเขียน ออกเย่ี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ 5 และบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-06-2017 16:19:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology