ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 อบต.ภูหลวงดำเนินการออกพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การชี้แจงตามแนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติด" ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-06-2017 14:41:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology