ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-06-2017 15:34:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology