ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จัดดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุม อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-06-2017 11:14:12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology