ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน

งานป้องกันฯ ร่วมกับงาน สปสช. อบต.ภูหลวง ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2017 13:45:49


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology