ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินมาตรฐานฯ (LPA) ประจำปี 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อบต.ภูหลวง ตรวจประเมินมาตรฐานงานท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 4Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2017 15:56:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology