ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยพิการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการตำบลภูหลวง ร่วมกับกองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2017 13:15:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology