ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 7

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์ ปลัด อบต.ภูหลวง , นายเติมศักดิ์  ฉ่าสูงเนิน ผอ.กองช่าง และกรมทรัพยากรน้ำ ออกสำรวจอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-07-2017 13:28:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology